post

Limity ZUS, płacowe, księgowość: zmiany na 2014 rok

Minimalne wynagrodzenie: 1680,00 zł brutto

Ekwiwalent za urlop współczynnik: 20,83

Podstawa składek społecznych ZUS prowadzących działalność: 2247,600 zł

Podstawa składek społecznych ZUS rozpoczynających działalność: 504 zł

Podstawa składki zdrowotnej prowadzących działalność: danę będą dostepne w styczniu

Koszty, ulga, progi podatkowe: bez zmian

Maksymalna roczna podstawa ZUS: 112380 zł

Odpis na ZFŚS: 1093,93 zł (bez zmian)

Limit na pełną księgowość: 5059560 zł w 2013 roku

Limit ryczałtu: 633450 zł w 2013 roku

Limit małego podatnika: 5068000 zł w 2013 roku

Limit jednorazowej amortyzacji: 211000 zł

Limit zwolnienia z VAT: 150000 zł

Limit do kasy fiskalnej: 20000 zł

 

ZUS Prowadzącego działalność  2014

Podstawa ZUS

2247,60

Skł. Emerytalna

438,73

Skł. Rentowa 8%

179,81

Skł. Chorobowa

55,07

Skł. Wypadkowa 1,93%

43,38

RAZEM

716,99

Podstawa ub. zdr.

3004,48

Skł. Zdrow.9%

270,40do odliczenia od podatku 232,85

RAZEM

987,39

Fundusz Pracy

55,07

RAZEM

1042,46

Podstawa ZUS obniżona

504,00

Skł. Emerytalna

98,38

Skł. Rentowa 8%

40,32

Skł. Chorobowa

12,35

Skł. Wypadkowa 1,93%

9,73

RAZEM

160,78

Zmiany w Kodeksie Pracy uelastyczniające czas pracy w pigułce

Elastyczny czas pracy od 23-08-2013

Zmiany w Kodeksie Pracy uelastyczniające czas pracy w pigułce:

 1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla wszystkich branż (uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy) – nie dotyczy kierowców
 2. W miesiącu w którym pracownik zgodnie z rozkładem nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości minimalnej (1600 zł)
 3. Rozkład czasu pracy może być sporządzany – papierowo lub elektronicznie – na okres co najmniej 1 miesiąca niezależnie od długości okresu rozliczeniowego i powinien być przekazywany pracownikowi na tydzień przed rozpoczęciem pracy
 4. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy, a ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych (np. poniedziałek 8-16, worek 7-15), przy zachowaniu odpoczynków dobowych i tygodniowych
 5. Różne godziny mogą wynikać  bezpośrednio z rozkładu lub decyduje o nich sam pracownik
 6. Wprowadzenie okresu rozliczeniowego powyżej 4 mcy i rozkładów z różnymi godzinami rozpoczęcia pracy  następuje na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników, kopię porozumienia o przedłużeniu okresu przekazuje się w ciągu 5 dni inspektorowi pracy
 7. Odpracowanie godzin zwolnienia pracownika, udzielonego na pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi godzi nadliczbowych.

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jeżeli zamierzasz otworzyć własną firmę, umów się na spotkanie w naszej firmie.

Poniżej dowiesz się dlaczego warto rozpocząć współpracę z profesjonalnymi księgowymi już na tym etapie.

Co muszę zrobić sam?

- Wymyślić pomysł na biznes

- Przestać łamać sobie głowę nad formalnościami

Co wykona Biuro e-Płatnik?

- Dokonamy w Twoim imieniu wszystkich zgłoszeń w Urzędzie Miasta lub Gminy, Statystyce, Urzędzie Skarbowym, ZUS i innych niezbędnych instytucjach

- Doradzimy wybranie odpowiedniej i najkorzystniejszej  formy prawnej, formy opodatkowania i podstawy rozliczeń z ZUS

- Przekażemy wszystkie praktyczne informacje dla osoby która nigdy nie miała do czynienia z biznesem

Co zyskuję?

- Czas który zmarnowałbyś nad formalnościami możesz przeznaczyć na rozwijanie firmy

- Pewność prawidłowo prowadzonej dokumentacji

Ile to kosztuje?

Wszystkie czynności formalne i doradcze przy rozpoczęciu działalności dla nowego klienta biura są całkowicie bezpłatne.

Limity ZUS, płacowe, księgowość: zmiany na 2013 rok

Minimalne wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto

Ekwiwalnet za urlop współczynnik: 20,92

Podstawa skladek społecznych ZUS prowadzących działalność: 2 227,80 zł

Podstawa skladek społecznych ZUS ropoczynających działalność: 480 zł

Podstawa składki zdrowotnej prowadzących działalność: 2908,13

Koszty, ulga, progi podatkowe: bez zmian

Maksymalna roczna podstawa ZUS: 111390 zł

Odpis na ZFŚS: 1093,93 zł (bez zmian)

Limit na pełną księgowość: 4936560 zł w 2012 roku

Limit ryczałtu: 615300 zł w 2012 roku

Limit małego podatnika: 4.922.000 zł w 2012 roku

Limit jednorazowej amortyzacji: 205000 zł

 

Zmiany VAT i podatkowe na 2013 rok w pigułce

Poniżej wyszczególniono w skrócie zmiany podatkowe obowiązujące od 01-01-2013. Na czerwono zaznaczono zmiany szczególnie istotne.

1. Faktury od 01-01-2013:

 • Nie trzeba umieszczać numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze
 • Nazwa „Faktura VAT” nie jest już konieczna
 • Nie musimy stosować oznaczenia Oryginał/Kopia, drukujemy dwa identyczne egzemplarze
 • Nowe faktury miesięczne – zawierają wszystkie powtarzalne transakcje z miesiąca, wystawiamy w ostatnim dniu miesiąca
 • Faktury za usługi ciągłe – wystawiamy do 7 dnia po miesiącu sprzedaży
 • Faktura zaliczkowa – nie później niż 7 dni od otrzymania zaliczki
 • Daty na fakturze: data wystawienia i data wykonania usługi/dostawy towarów (dla sprzedaży ciągłej miesiąc i rok)
 • Rachunki – wystawiają tylko zwolnieni z VAT podmiotowo, pozostali zwolnieni wystawiają faktury
 • Faktury wewnętrzne – można jest wystawiać ale nie trzeba (może być dowód wewnętrzny)
 • Mali podatnicy stosują oznaczenie „metoda kasowa” zamiast Faktura VAT MP, faktury z procedura marży to dopisek „procedura marży – towary używane”
 • Nie podajemy PKWIU na fakturach
 • Faktury uproszczone: do 450 zł lub 100 Eur, wystarczą same numery NIP i podsumowanie sprzedaży

2. Ulga na złe długi od 01-01-2013:

 • Nie zapłacono mojej faktury (nie dotyczy kontrahentów w upadłości/likwidacji):
 1. VAT: Po 150 dniach od terminu płatności możemy skorygować (odliczyć) VAT w bieżącej deklaracji załączając do niej zawiadomienie dla urzędu skarbowego
 • Nie zapłaciłem za fakturę:
 1. VAT: Po 150 dniach od terminu płatności musimy skorygować (doliczyć) VAT w bieżącej deklaracji
 2. PIT: Po 30 dnia od terminu płatności (lub po 90 dniach od wystawienia faktury jeżeli termin płatności jest większy niż 60 dni) musimy skorygować koszty (wyksięgować). Późniejsze zapłacenie faktury pozwoli ponownie zaliczyć ją w koszty.

3. Metoda kasowa VAT od 01-01-2013:

 • Mogą ją stosować mali podatnicy (do 4922000 zł obrotu)
 • Rozliczenie VAT następuje kwartalnie
 • VAT naliczamy w momencie otrzymania zapłaty
 • VAT odliczamy w momencie zapłaty za faktury od kontrahenta
 • Inni podatnicy odliczają VAT z faktur „metoda kasowa” następuje w momencie zapłaty
 • Wybór lub rezygnację z metody kasowej dokonuje się do dnia 15-01-2013

4. Kasa fiskalna od 01-01-2013:

 • Rozpoczynający działalność w 2013: limit 20000 zł sprzedaży na osoby fizyczne, proporcjonalnie do okresu działalności
 • Kontynuujący działalność w 2013: limit 20000 zł (zmniejszenie z 40000 zł)
 • Termin wprowadzenia kasy: 2 miesiące od przekroczenia limitu
 • Firmy które w 2012 roku przekroczyły 20000 zł wprowadzają kasę fiskalną od 01-03-2013

5. 50% koszty uzyskania dla twórców:

 • wprowadzono limit roczny 42 764 zł

6. Ulga na internet od 01-01-2013:

 • likwidacja ulgi, wyjątkiem są osoby które zaczynają korzystać z ulgi – mogą to robić przez 2 lata

7. Ulga na dzieci od 01-01-2013:

 • 1 i 2 dziecko: 1112,04, 3 dziecko: +50%, 4 dziecko + 100%
 • rodzina z 1 dzieckiem odliczy ulgę tylko jeżeli jej dochody będą niższe niż 112000 zł

Wpływ zmian na zasady współpracy z biurem rachunkowym:

 1. Faktury za paliwo bez podanego numeru rejestracyjnego – muszą być opisane przez podatnika czy dotyczą samochodu osobowego czy ciężarowego
 2. Podatnicy którzy nie dokonali zapłaty za fakturę kontrahentowi w ustawowych limitach muszą poinformować biuro o konieczności korekty kosztów i VATu
 3. Podatnicy którym nie zapłacono za fakturę w ustawowym terminie muszą ponfirmować biuro o konieczności korekty VATu
 4. Podatnicy wybierający metodę kasową od 01-01-2013 muszą zgłosić ten fakt jak najszybciej, zostanie dokonane zgłoszenie w urzędzie skarbowym i ustalone zostaną nowe warunki odpłatności za usługi księgowe – metoda kasowa powoduje konieczność księgowania dodatkowo każdej zapłaty do dokumentu.

Koniec podwójnej zaliczki podatkowej za listopad

Od 2012 r. nie obowiązuje podwójna zaliczka za listopad

W 2012 roku przedsiębiorcy nie będą musieli już pamiętać o płaceniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy na koniec roku. Od 2012 r. zaliczka za ostatni okres roku rozliczana będzie standardowo – w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po danym miesiącu (lub odpowiednio – kwartale), czyli zaliczkę za grudzień 2012 roku zapłacimy do 20 stycznia 2013 roku.

Dotychczasowe brzmienie przepisów pozwalało na dokonywanie optymalizacji podatkowej na koniec roku. Optymalizacja ta polegała na tym, że zaliczki miesięczne od dochodów z działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy, za okres od stycznia do listopada, uiszczało się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a w grudniu płaciło zaliczkę w podwójnej wysokości za listopad i grudzień bez względu na to, jaką wysokość posiadała podstawa opodatkowania w grudniu (w praktyce pozwalało to rozliczyć w grudniu najwięcej sprzedaży i zaczekać z zapłata podatku aż do kwietnia).

Dotychczasową zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszczaną w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego (por. art. 44 ust. 6 ustawy o PIT) zastąpić należy w 2012 r. zaliczką opłacaną standardowo, obliczaną od wartości podstawy opodatkowania wykazanej w miesiącu grudniu i płaconą do 20 stycznia. Koniec roku przedsiębiorcy będzie zatem wyglądał następująco:

 • 20 listopad 2012 r. – termin uiszczenia zaliczki za październik,
 • 20 grudzień 2012 r. – termin uiszczenia zaliczki za listopad,
 • 20 styczeń 2013 r. – termin uiszczenia zaliczki za grudzień
 • 30 kwietnia 2013 r. – rozliczenie roczne za rok 2012.

Zasady te dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych według skali oraz opłacających podatek liniowo lub podatników uzyskujących przychody z najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Zmiana nie obejmuje natomiast tych wszystkich, którzy wybrali rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

źródło: http://www.pit.pl/zaliczki_za_listopad/

24.09 Vatowskie skutki sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego przez czynnego podatnika VAT po pierwszym zasiedleniu

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (płatnik VAT) zakupiła w 2011r. nowe mieszkanie od dewelopera z 8% VAT, traktując je, jako towar do przyszłej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności. Aktualnie w mieszkaniu prowadzone są prace (ulepszenia ze stanu deweloperskiego), polegające na montażu podług, wyposażeniu kuchni itp. Całkowity koszt tych ulepszeń nie przekroczy 10% wartości początkowej lokalu. Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży mieszkania?

Jeżeli mieszkanie zostałoby sprzedane przez upływem dwóch lat od jego nabycia, które jest tożsame z pierwszym zasiedleniem, to w takim przypadku do sprzedaży zastosowanie miałaby 8% stawka VAT, pod warunkiem, że spełnia ono warunki przewidziane dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 150m2). Gdyby natomiast mieszkanie zostało sprzedane po upływie dwóch lat, a nabywcą nie był inny czynny podatnik VAT, to w takim przypadku transakcja ta byłaby zwolniona od podatku.

Nakłady ulepszające

Kryterium okresowe, mogące mieć ewentualne znaczenie dla celów VAT, dotyczy okresu dwuletniego, który jest liczony pomiędzy momentem pierwszego zasiedlenia a dostawą. Skoro przepisy uptu odsyłają nas do regulacji zamieszczonej w przepisach updof dotyczących nakładów ulepszających, tym samym muszą być spełnione wszystkie warunki tejże ustawy, które normują kwestię ulepszenia.

Stąd też regulacja uptu dotyczy takiego przypadku, w którym w momencie zakupu mamy do czynienia ze zdatnym i kompletnym lokalem mieszkalnym, który po nabyciu był ulepszany w drodze ponoszenia nakładów w wysokości, co najmniej 30% wartości początkowej. Z tego też względu w naszym przypadku nie mamy do czynienia z ulepszeniem lokalu mieszkalnego, ponieważ nie był on ani kompletny w momencie zakupu, ani też poczynione nakłady nie przekraczały 30% jego wartości początkowej. Dlatego też w naszym przypadku same nakłady ulepszające nie mają decydującego znaczenia dla ewentualnych skutków w VAT przy sprzedaży lokalu.

Stawka VAT

W odniesieniu do zapytania o stawkę podatku przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat lub po upływie tego okresu niezbędne jest ustalenie, czy mamy do czynienia z pierwszym zasiedleniem, a tak jest w omawianym przypadku. Zgodnie z przepisami uptu przez zasiedlenie rozumie się, bowiem oddanie lokalu pierwszemu nabywcy po jego wybudowaniu, dokonane w ramach wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu – w naszym przypadku miało to miejsce po stronie dewelopera.

Okoliczność pierwszego zasiedlenia jest wielce istotna, ponieważ dostawy budynków lub ich części (lokale) – co do zasady – są zwolnione z VAT, o ile spełniają określone warunki.

Zwolnienie A:

I tak, zwolnienie ma zastosowanie wówczas, gdy:

 • dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem (po wcześniejszej dostawie) a dostawą upłynął okres dłuższy niż dwa lata.

Zwolnienie B:

Zwolnione z podatku są również dostawy budynków lub ich części, do których nie ma zastosowania wyżej opisane zwolnienie, jednakże pod warunkiem, że:

 • w stosunku, do nich dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku, do których miał prawo do kwoty podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Skoro interesujący nas lokal był nabyty przez podatnika VAT, to w takiej sytuacji przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego (bez prawnego znaczenie pozostaje fakt czy podatek ten był faktycznie odliczany). Ponadto w naszym przypadku nie mamy do czynienia z dostawą lokalu po jego ulepszeniu. Oznacza to, że z obu tych względów do naszego przypadku nie można zastosować zwolnienia oznaczonego, jako B.

Z uwagi na powyższe należy się, zatem zastanowić, czy do naszego przypadku ma zastosowanie regulacja normująca zwolnienie oznaczone wyżej, jako A. W tej kwestii, odczytując literalne brzmienie przepisów uptu powiedzieć muszę, że jeżeli mieszkanie byłoby sprzedawane przed upływem dwóch lat od jego nabycia, które jest tożsame z pierwszym zasiedleniem, to w takim przypadku do sprzedaży zastosowanie miałaby 8% stawka VAT, o ile spełnia ono warunki przewidziane dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 150m2). Gdyby natomiast mieszkanie było sprzedawane po upływie dwóch lat a nabywcą nie był inny czynny podatnik VAT, to w takim przypadku (także biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów uptu) transakcja ta byłaby zwolniona od podatku.

Korekta

W związku ze zwolnieniem sprzedaży mieszkania z VAT przy jego sprzedaży po dwóch latach od nabycia, przepisy uptu na taką okoliczność odsyłają nas do przepisów ustawy o PIT, które normują kwestie zaliczania określonych składników majątku do środków trwałych. Jest to związane z koniecznością dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli nabyte towary (przy nabyciu, których odliczono wcześniej podatek naliczony lub gdy prawo do odliczenia przysługiwało a sam podatek nie został odliczony) będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych z podatku.

W przypadku nieruchomości (takową jest lokal mieszkalny) okres korekty wynosi 10 lat, w którym to okresie każdego roku korekcie podlega 1/10 kwoty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli w danym roku nieruchomość była wykorzystywana do wykonywania czynności zwolnionych z VAT. Z tego też względu przy sprzedaży lokalu przed upływem okresu korekty, która to sprzedaż jest zwolniona z VAT, w naszym przypadku niezbędne byłoby dokonanie korekty odliczonego podatku naliczonego.

Korekcie podlegałaby krotność 1/10 odliczonego podatku naliczonego, jaka wynikałaby z ilości lat pozostających do końca okresu korekty – np. przy sprzedaży w trzecim roku od nabycia należałoby skorygować 7/10 tejże kwoty. Dla porządku warto dodać, że przy sprzedaży lokalu korekty dokonujemy w deklaracji składnej za ten okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał, gdy został wybrany), w którym został on zbyty.

§ Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 6, pkt 12, pkt 14 lit. b, pkt 14a, pkt 22; art. 5 ust. 1 pkt 1; art. 7 ust. 1; art. 8 ust. 1; art. 15 ust. 1-2; art. 29 ust. 1; art. 41 ust. 2, ust. 12-12c; art. 43 ust. 1 pkt 10-10a, pkt 36; art. 91; art. 146a lit. a-b ustawy z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.);
 • art. 22a ust. 1 pkt 1; art. 22c pkt 2; art. 22d ust. 2; art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Marian Szałucki doradca podatkowy

Tekst pochodzi z serwisu VAT.pl

 

25.09 Słodko-gorzkie zmiany w VAT przeszły kolejny etap

Ułatwienia w zakresie fakturowania, uproszczony sposób rozpoznawania obowiązku podatkowego, ale z drugiej strony utrzymanie obecnego, bardzo niskiego limitu prezentów, które można przekazać bez VAT, czy podwyższenie stawek na niektóre produkty takie są efekty uzgodnień projektu ustawy o zmianie w VAT, które zaczną obowiązywać w 2013 roku.

Przedsiębiorcy nie będą mieli wiele czasu, by przygotować się do wszystkich nowych rozwiązań. Część z nich ma wejść w życie dopiero od lipca 2013 r. (jak te dotyczące np. momentu powstania obowiązku podatkowego albo fakturowania), pozostałe od 1 stycznia 2013 roku. A w przyjętym przez Komitet Stały Rady Ministrów projekcie znalazło się kilka modyfikacji względem wcześniej prezentowanych założeń. Tax Care przedstawia wybrane zmiany w zakresie podatku od towarów i usług.

Po pierwsze: obowiązek podatkowy

Jedną ze zmian, którą odczuje liczna grupa przedsiębiorców to zmiana w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego. Obecnie zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Jest jednak tak wiele wyjątków (jak np. związany z wystawieniem faktury), że faktycznie zasada ta traci sens. Propozycja wiąże powstanie obowiązku podatkowego z chwilą dostarczenia towaru lub wykonania usługi, znacznie ograniczając tzw. szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Projektowane regulacje odchodzą od szerokiego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. Tak określony moment powstania obowiązku podatkowego zostałby tylko w odniesieniu do świadczenia usług budowalnych lub budowlano-montażowych, dostawy książek drukowanych oraz czynności polegających na drukowaniu książek. Jeżeli faktura nie zostałaby wystawiona w terminie, obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury (czyli 15. dnia).

Projekt przewiduje w pewnych przypadkach powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z zapłatą. Taki sposób ustalenie może znaleźć zastosowanie np. do dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi, czy też świadczenia na zlecenie sądów lub prokuratury.

Efekt zmiany: uproszczenie zasad ustalenia momentu, w którym należy rozliczyć podatek, choć dla niektórych przedsiębiorców zmiana może oznaczać konieczność szybszego rozliczenia się z fiskusem (np. w przypadku dostawy tzw. mediów, usług spedycji); przedsiębiorca, który wykona usługę 27 lutego, w tym dniu rozpozna powstanie obowiązku podatkowego. Podatek rozliczy do 25. marca (lub do 25. kwietnia, jeżeli rozlicza się za kwartalnie). Dzień wystawienia faktury nie będzie miał znaczenia (poza kilkoma wyjątkami). Oznacza to więc, że przedsiębiorca, który wykonuje czynność na przełomie okresów rozliczeniowych nie będzie miał wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, tak jak obecnie, gdy obowiązek podatkowy jest związany z dniem wystawienia faktury (nie później jednak niż 7. dnia od wykonania czynności).

Po drugie: faktury uproszczone

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy będą mogli wystawiać faktury uproszczone, gdy kwota faktury nie przekroczy 100 euro lub równowartości tej kwoty w walucie krajowej (proponowana kwota to 450 zł). Taka faktura nie musiałaby zawierać m. in. danych nabywcy, ilości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, wartość dostarczanych towarów lub wykonanych usług, stawki podatku czy też kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Jest to nowe rozwiązanie. Obecnie faktura wystawiana nawet na małe kwoty musi zawierać wszystkie dane.

Efekt zmiany: pozwoli na ograniczenie obowiązków o charakterze administracyjnym. Oszczędność czasu i tym samym pieniędzy na dokumentację czynności. Zmiana ważna dla przedsiębiorców, którzy nie współpracują ze stałymi klientami, lecz dokonują sprzedaży na rzecz szerokiego i zmiennego kręgu odbiorców.

Po trzecie: bez faktur wewnętrznych

Projekt zakłada odejście od wystawiania faktur wewnętrznych (są one obecnie wystawiane np. w przypadku nieodpłatnych przekazań). Regulacje unijne nie przewidują jednak możliwości wystawiania takich faktur.

Efekt zmiany: odciążenie o charakterze administracyjnym; zmiana odczuwalna przede wszystkim dla przedsiębiorców rozliczających VAT tzw. metodą tzw. odwrotnego obciążenia, np. przy dostawie złomu, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług.

Po czwarte: faktura bez rejestracji

Obecnie faktury wystawiają tylko tzw. czynni podatnicy VAT, czyli przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT, a jednocześnie nie korzystają ze zwolnienia. Projekt nie przewiduje jednak już takiego ograniczenia, co oznacza, że fakturę będzie musiał wystawić każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, nawet jeżeli nie dopełnił obowiązku rejestracyjnego.

Efekt zmiany: korzyści z tej zmiany odniosą nabywcy, którzy otrzymali fakturę od podmiotu niezarejestrowanego. Dotychczas sytuacje takie rodziły wątpliwości w zakresie ich prawa do odliczenia VAT-u z takich faktur. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie dokonali rejestracji będą musieli pamiętać, że niezależnie od niedopełnienia obowiązków w tym zakresie, jeżeli ich aktywność zawodowa stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, powinni normalnie rozliczać VAT, w tym dokumentować sprzedaż wystawiając faktury.

Po piąte: więcej nieodpłatnych przekazań do opodatkowania

Opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów. Jej definicja jest jednak dość przewrotna i w określonych warunkach obejmuje także nieodpłatne przekazania. Podstawowym warunkiem opodatkowania nieodpłatnego przekazania jest istnienie prawa do odliczenia VAT na etapie nabycia przekazywanych później nieodpłatnie towarów. Tak skonstruowany warunek pozwala na twierdzenie, że opodatkowaniu nie podlegają więc te towary, które nie zostały nabyte, lecz wytworzone przez podatnika, a prawo do odliczenia przysługiwało, ale np. od ich części składowych. Przepis ten praktycznie od samego początku sprawia wiele kłopotów i podlega częstym nowelizacjom. Ostatnie zmiany miały w pełni rozwiać istniejące rozbieżności interpretacyjne i oddać w pełni „ducha” dyrektywy unijnej. Szybko okazało się jednak, że przepis wymaga doprecyzowania.

Efekt zmiany: wyeliminowanie interpretacji, które pozwalały na brak opodatkowania, gdy prawo do odliczenia przysługiwało nie od tych towarów, które były następnie przekazywane, lecz towarów, które zostały nabyte do ich wytworzenia. Oznacza to, że gdy regulacje wejdą w życie bezdyskusyjnie trzeba będzie opodatkować nieodpłatne przekazania także tych towarów, które zostały przez podatnika wytworzone.

Po szóste: szersza definicja próbki

Jednym z wyjątków, który wyłącza z opodatkowania nieodpłatne przekazania, mimo istnienia prawa do odliczenia na etapie nabycia, są próbki. Zmianie ulec ma definicja próbki. Próbką ma być egzemplarz identyfikowalny jako próbka , a nie jak obecnie jego niewielka ilość, mający na celu wyłącznie promocję jego sprzedaży. Próbka ma pozwolić na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci. Takie wręczenie z zasady nie mogłoby także służyć zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego. Zmianę tę projektodawcy uzasadniają dążeniem do pełniejszej implementacji przepisu dyrektywy, wskazując jednocześnie na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30.09.2010 r. w sprawie C-581/08 EMI Group.

Efekt zmiany: szersze możliwości promowania towarów bez konieczności naliczania VAT-u.

Po siódme: wyższe stawki na niektóre produkty

Projekt przewiduje podwyższenie do 23% stawki m.in. dla wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych np. sierści czy szczecin, kości, skorup żółwi.

Stawką podstawową zostaną opodatkowane także zwolnione obecnie tzw. usługi pocztowe niepowszechne, które są świadczone przez Pocztę Polską oraz wyroby sztuki ludowej (obecnie opodatkowane są stawką preferencyjną 8-proc.). Projekt zamyka możliwości interpretacyjne, pozwalające opodatkowanie kawy latte czy cappuccino tak, jak napoju mlecznego – stawką 8-procentową. Podstawowa 23-proc. stawka VAT ma obejmować nie tylko sprzedaż kawy i herbaty, ale także napojów, do których wykorzystywane są napary z kawy i herbaty.

Efekt zmiany: zmiany w zasadzie neutralne dla przedsiębiorców, chociaż będą wymagały zmian w systemach księgowych (ewentualnie w kasach fiskalnych); konsumenci nabywający wymienione produkty, lub inne, które zostały z nich wytworzone muszą się liczyć z podwyżkami.
Uwaga! Projektowane regulacje dotyczące ograniczenia odliczenia podatku VAT przy nabyciu samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (60% kwoty podatku nie więcej niż 6 tys. zł) oraz wyłączenia prawa do odliczenia od nabycia paliwa do tych pojazdów, zostały przeniesione do projektu ustawy okołobudżetowej. Oznacza to, że od stycznia 2013 roku przedsiębiorcy muszą liczyć się, że w dalszym ciągu napotkają ograniczenia w odliczeniu VAT-u oraz brak możliwości odliczenia VAT-u od zakupu paliwa do tych samochodów, chociaż przedłużenie ograniczeń w tym zakresie zostanie wprowadzone inną ustawą.
Ministerstwo wycofało się natomiast z podniesienia limitu tzw. prezentów o małej wartości, czyli takich, od których przedsiębiorca mógł odliczyć VAT, a następnie je przekazać bez opodatkowania. W początkowej wersji miały być one dwukrotnie wyższe, jednak w związku z rezygnacją z podwyższenia stawki VAT na gotowe posiłki, resort wycofał się także z tej zmiany, uzasadniając to połączeniem finansowania wyższego limitu z podwyższonej stawki. W efekcie przedsiębiorcy zostają z niedopasowanymi do realiów gospodarczych, niezmienionymi od lat limitami prezentów o małej wartości w wysokości 10 zł (bez ewidencji) i 100 zł (limit roczny przy prowadzeniu ewidencji).
Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care

tekst pochodzi z serwisu vat.pl