Poniżej wyszczególniono w skrócie zmiany podatkowe obowiązujące od 01-01-2013. Na czerwono zaznaczono zmiany szczególnie istotne.

1. Faktury od 01-01-2013:

 • Nie trzeba umieszczać numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze
 • Nazwa „Faktura VAT” nie jest już konieczna
 • Nie musimy stosować oznaczenia Oryginał/Kopia, drukujemy dwa identyczne egzemplarze
 • Nowe faktury miesięczne – zawierają wszystkie powtarzalne transakcje z miesiąca, wystawiamy w ostatnim dniu miesiąca
 • Faktury za usługi ciągłe – wystawiamy do 7 dnia po miesiącu sprzedaży
 • Faktura zaliczkowa – nie później niż 7 dni od otrzymania zaliczki
 • Daty na fakturze: data wystawienia i data wykonania usługi/dostawy towarów (dla sprzedaży ciągłej miesiąc i rok)
 • Rachunki – wystawiają tylko zwolnieni z VAT podmiotowo, pozostali zwolnieni wystawiają faktury
 • Faktury wewnętrzne – można jest wystawiać ale nie trzeba (może być dowód wewnętrzny)
 • Mali podatnicy stosują oznaczenie „metoda kasowa” zamiast Faktura VAT MP, faktury z procedura marży to dopisek „procedura marży – towary używane”
 • Nie podajemy PKWIU na fakturach
 • Faktury uproszczone: do 450 zł lub 100 Eur, wystarczą same numery NIP i podsumowanie sprzedaży

2. Ulga na złe długi od 01-01-2013:

 • Nie zapłacono mojej faktury (nie dotyczy kontrahentów w upadłości/likwidacji):
 1. VAT: Po 150 dniach od terminu płatności możemy skorygować (odliczyć) VAT w bieżącej deklaracji załączając do niej zawiadomienie dla urzędu skarbowego
 • Nie zapłaciłem za fakturę:
 1. VAT: Po 150 dniach od terminu płatności musimy skorygować (doliczyć) VAT w bieżącej deklaracji
 2. PIT: Po 30 dnia od terminu płatności (lub po 90 dniach od wystawienia faktury jeżeli termin płatności jest większy niż 60 dni) musimy skorygować koszty (wyksięgować). Późniejsze zapłacenie faktury pozwoli ponownie zaliczyć ją w koszty.

3. Metoda kasowa VAT od 01-01-2013:

 • Mogą ją stosować mali podatnicy (do 4922000 zł obrotu)
 • Rozliczenie VAT następuje kwartalnie
 • VAT naliczamy w momencie otrzymania zapłaty
 • VAT odliczamy w momencie zapłaty za faktury od kontrahenta
 • Inni podatnicy odliczają VAT z faktur „metoda kasowa” następuje w momencie zapłaty
 • Wybór lub rezygnację z metody kasowej dokonuje się do dnia 15-01-2013

4. Kasa fiskalna od 01-01-2013:

 • Rozpoczynający działalność w 2013: limit 20000 zł sprzedaży na osoby fizyczne, proporcjonalnie do okresu działalności
 • Kontynuujący działalność w 2013: limit 20000 zł (zmniejszenie z 40000 zł)
 • Termin wprowadzenia kasy: 2 miesiące od przekroczenia limitu
 • Firmy które w 2012 roku przekroczyły 20000 zł wprowadzają kasę fiskalną od 01-03-2013

5. 50% koszty uzyskania dla twórców:

 • wprowadzono limit roczny 42 764 zł

6. Ulga na internet od 01-01-2013:

 • likwidacja ulgi, wyjątkiem są osoby które zaczynają korzystać z ulgi – mogą to robić przez 2 lata

7. Ulga na dzieci od 01-01-2013:

 • 1 i 2 dziecko: 1112,04, 3 dziecko: +50%, 4 dziecko + 100%
 • rodzina z 1 dzieckiem odliczy ulgę tylko jeżeli jej dochody będą niższe niż 112000 zł

Wpływ zmian na zasady współpracy z biurem rachunkowym:

 1. Faktury za paliwo bez podanego numeru rejestracyjnego – muszą być opisane przez podatnika czy dotyczą samochodu osobowego czy ciężarowego
 2. Podatnicy którzy nie dokonali zapłaty za fakturę kontrahentowi w ustawowych limitach muszą poinformować biuro o konieczności korekty kosztów i VATu
 3. Podatnicy którym nie zapłacono za fakturę w ustawowym terminie muszą ponfirmować biuro o konieczności korekty VATu
 4. Podatnicy wybierający metodę kasową od 01-01-2013 muszą zgłosić ten fakt jak najszybciej, zostanie dokonane zgłoszenie w urzędzie skarbowym i ustalone zostaną nowe warunki odpłatności za usługi księgowe – metoda kasowa powoduje konieczność księgowania dodatkowo każdej zapłaty do dokumentu.