post

Prowadzimy pełną obsługę rachunkowo – księgową

 Obsługa rachunkowo – księgowa

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
– Obsługa ewidencji ryczałtowych
– Prowadzenie ewidencji do celów VAT

 Sporządzanie oraz elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS

Przeprowadzamy analizy błędów w dokumentacji ZUS – korygujemy dokumenty WDR

Gwarantujemy pełną opiekę w zakresie kontaktów z ZUS-em od sporządzania deklaracji po załatwianie wszelkich formalności wymagających kontaktu osobistego np. wypłat zasiłków, wniosków o niezaleganie, pomoc przy wnioskach emerytalno-rentowych, wnioski o ustalenie kapitału początkowego.

Doradzimy w sprawach trudnych i nietypowych.

Informujemy, że posiadamy certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upoważniający do elektronicznego przekazu dokumentów.

Rozliczenia płacowe

sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów, odpraw oraz świadczeń pracowniczych sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji PIT-4, PIT-8a, PIT-8b, PIT-11, PIT-40 opracowywanie umów zleceń, o dzieło, przeniesienia praw autorskich
prowadzenie pracowniczych kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych
obsługa wniosków o wypłatę zasiłków: rodzinnych, chorobowych, wychowawczych itp.

Obsługa kadrowa

– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków pracowniczych
– kompletowanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia pracownika
– propozycje korzystnych form rozwiązań umów o pracę, wystawianie świadectw pracy
– prowadzenie ewidencji czasu pracy
– ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych
– opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych

Obsługa BHP

– przeprowadzanie szkoleń dla pracowników: wstępnych, podstawowych, okresowych
– przeprowadzanie szkoleń dla pracodawców
– opracowywanie ocen ryzyka zawodowego
– bieżąca obsługa

post

Limity ZUS, płacowe, księgowość: zmiany na 2014 rok

Minimalne wynagrodzenie: 1680,00 zł brutto

Ekwiwalent za urlop współczynnik: 20,83

Podstawa składek społecznych ZUS prowadzących działalność: 2247,600 zł

Podstawa składek społecznych ZUS rozpoczynających działalność: 504 zł

Podstawa składki zdrowotnej prowadzących działalność: danę będą dostepne w styczniu

Koszty, ulga, progi podatkowe: bez zmian

Maksymalna roczna podstawa ZUS: 112380 zł

Odpis na ZFŚS: 1093,93 zł (bez zmian)

Limit na pełną księgowość: 5059560 zł w 2013 roku

Limit ryczałtu: 633450 zł w 2013 roku

Limit małego podatnika: 5068000 zł w 2013 roku

Limit jednorazowej amortyzacji: 211000 zł

Limit zwolnienia z VAT: 150000 zł

Limit do kasy fiskalnej: 20000 zł

 

ZUS Prowadzącego działalność  2014

Podstawa ZUS

2247,60

Skł. Emerytalna

438,73

Skł. Rentowa 8%

179,81

Skł. Chorobowa

55,07

Skł. Wypadkowa 1,93%

43,38

RAZEM

716,99

Podstawa ub. zdr.

3004,48

Skł. Zdrow.9%

270,40do odliczenia od podatku 232,85

RAZEM

987,39

Fundusz Pracy

55,07

RAZEM

1042,46

Podstawa ZUS obniżona

504,00

Skł. Emerytalna

98,38

Skł. Rentowa 8%

40,32

Skł. Chorobowa

12,35

Skł. Wypadkowa 1,93%

9,73

RAZEM

160,78