Elastyczny czas pracy od 23-08-2013

Zmiany w Kodeksie Pracy uelastyczniające czas pracy w pigułce:

  1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego dla wszystkich branż (uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy) – nie dotyczy kierowców
  2. W miesiącu w którym pracownik zgodnie z rozkładem nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości minimalnej (1600 zł)
  3. Rozkład czasu pracy może być sporządzany – papierowo lub elektronicznie – na okres co najmniej 1 miesiąca niezależnie od długości okresu rozliczeniowego i powinien być przekazywany pracownikowi na tydzień przed rozpoczęciem pracy
  4. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy, a ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie pracowniczej nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych (np. poniedziałek 8-16, worek 7-15), przy zachowaniu odpoczynków dobowych i tygodniowych
  5. Różne godziny mogą wynikać  bezpośrednio z rozkładu lub decyduje o nich sam pracownik
  6. Wprowadzenie okresu rozliczeniowego powyżej 4 mcy i rozkładów z różnymi godzinami rozpoczęcia pracy  następuje na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników, kopię porozumienia o przedłużeniu okresu przekazuje się w ciągu 5 dni inspektorowi pracy
  7. Odpracowanie godzin zwolnienia pracownika, udzielonego na pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi godzi nadliczbowych.