post

Specjalizujemy się w tematyce księgowości oraz płacowo-kadrowej, pełny zakres działalności jest następujący:

  • Kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa firm (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, najem, rolnictwo)
  • Doradztwo płacowo-kadrowe
  • Pełna obsługa tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
  • Szkolenia BHP
  • Doradztwo i audyty dokumentacji firm

W razie kontroli: przekazywanie dokumentów do kontroli, nadzór nad jej przebiegiem, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Państwo wybierają sposób dostarczania nam dokumentów.