post

Limity ZUS, płacowe, księgowość: zmiany na 2014 rok

Minimalne wynagrodzenie: 1680,00 zł brutto

Ekwiwalent za urlop współczynnik: 20,83

Podstawa składek społecznych ZUS prowadzących działalność: 2247,600 zł

Podstawa składek społecznych ZUS rozpoczynających działalność: 504 zł

Podstawa składki zdrowotnej prowadzących działalność: danę będą dostepne w styczniu

Koszty, ulga, progi podatkowe: bez zmian

Maksymalna roczna podstawa ZUS: 112380 zł

Odpis na ZFŚS: 1093,93 zł (bez zmian)

Limit na pełną księgowość: 5059560 zł w 2013 roku

Limit ryczałtu: 633450 zł w 2013 roku

Limit małego podatnika: 5068000 zł w 2013 roku

Limit jednorazowej amortyzacji: 211000 zł

Limit zwolnienia z VAT: 150000 zł

Limit do kasy fiskalnej: 20000 zł

 

ZUS Prowadzącego działalność  2014

Podstawa ZUS

2247,60

Skł. Emerytalna

438,73

Skł. Rentowa 8%

179,81

Skł. Chorobowa

55,07

Skł. Wypadkowa 1,93%

43,38

RAZEM

716,99

Podstawa ub. zdr.

3004,48

Skł. Zdrow.9%

270,40do odliczenia od podatku 232,85

RAZEM

987,39

Fundusz Pracy

55,07

RAZEM

1042,46

Podstawa ZUS obniżona

504,00

Skł. Emerytalna

98,38

Skł. Rentowa 8%

40,32

Skł. Chorobowa

12,35

Skł. Wypadkowa 1,93%

9,73

RAZEM

160,78