Minimalne wynagrodzenie: 1600,00 zł brutto

Ekwiwalnet za urlop współczynnik: 20,92

Podstawa skladek społecznych ZUS prowadzących działalność: 2 227,80 zł

Podstawa skladek społecznych ZUS ropoczynających działalność: 480 zł

Podstawa składki zdrowotnej prowadzących działalność: 2908,13

Koszty, ulga, progi podatkowe: bez zmian

Maksymalna roczna podstawa ZUS: 111390 zł

Odpis na ZFŚS: 1093,93 zł (bez zmian)

Limit na pełną księgowość: 4936560 zł w 2012 roku

Limit ryczałtu: 615300 zł w 2012 roku

Limit małego podatnika: 4.922.000 zł w 2012 roku

Limit jednorazowej amortyzacji: 205000 zł