post

Jesteśmy częstochowskim biurem rachunkowym istniejącym od 2000 roku.

Specjalizujemy się w tematyce księgowości oraz płacowo-kadrowej, pełny zakres działalności jest następujący:

  • Kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa firm (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, najem, rolnictwo)
  • Doradztwo płacowo-kadrowe
  • Pełna obsługa tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi
  • Szkolenia BHP
  • Doradztwo i audyty dokumentacji firm

W razie kontroli: przekazywanie dokumentów do kontroli, nadzór nad jej przebiegiem, wszystko to odbywa się bez konieczności Państwa udziału w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo do reprezentowania Państwa przed organem kontrolującym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Państwo wybierają sposób dostarczania nam dokumentów.

post

Prowadzimy pełną obsługę rachunkowo – księgową

 Obsługa rachunkowo – księgowa

– Prowadzenie ksiąg rachunkowych
– Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
– Obsługa ewidencji ryczałtowych
– Prowadzenie ewidencji do celów VAT

 Sporządzanie oraz elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS

Przeprowadzamy analizy błędów w dokumentacji ZUS – korygujemy dokumenty WDR

Gwarantujemy pełną opiekę w zakresie kontaktów z ZUS-em od sporządzania deklaracji po załatwianie wszelkich formalności wymagających kontaktu osobistego np. wypłat zasiłków, wniosków o niezaleganie, pomoc przy wnioskach emerytalno-rentowych, wnioski o ustalenie kapitału początkowego.

Doradzimy w sprawach trudnych i nietypowych.

Informujemy, że posiadamy certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upoważniający do elektronicznego przekazu dokumentów.

Rozliczenia płacowe

sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń, ekwiwalentów, odpraw oraz świadczeń pracowniczych sporządzanie i przekazywanie do urzędów skarbowych deklaracji PIT-4, PIT-8a, PIT-8b, PIT-11, PIT-40 opracowywanie umów zleceń, o dzieło, przeniesienia praw autorskich
prowadzenie pracowniczych kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych
obsługa wniosków o wypłatę zasiłków: rodzinnych, chorobowych, wychowawczych itp.

Obsługa kadrowa

– prowadzenie akt osobowych pracowników
– sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków pracowniczych
– kompletowanie dokumentów niezbędnych do przyjęcia pracownika
– propozycje korzystnych form rozwiązań umów o pracę, wystawianie świadectw pracy
– prowadzenie ewidencji czasu pracy
– ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych
– opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania i innych

Obsługa BHP

– przeprowadzanie szkoleń dla pracowników: wstępnych, podstawowych, okresowych
– przeprowadzanie szkoleń dla pracodawców
– opracowywanie ocen ryzyka zawodowego
– bieżąca obsługa

post

Sporządzanie oraz elektroniczny przekaz deklaracji do ZUS

Gwarantujemy pełną opiekę w zakresie kontaktów z ZUS-em od sporządzania deklaracji po załatwianie wszelkich formalności wymagających kontaktu osobistego np. wypłat zasiłków, wniosków o niezaleganie, pomoc przy wnioskach emerytalno-rentowych, wnioski o ustalenie kapitału początkowego.

Doradzimy w sprawach trudnych i nietypowych.

Informujemy, że posiadamy certyfikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych upoważniający do elektronicznego przekazu dokumentów.